Telekgerendás
Önkormányzati hivatalEvangélikus templomLélekharangMűvelődési HázEgészségházHétszínvirág Óvoda és BölcsődeMillecentenáriumi emlékligetJátszótér

Határozatok (2017)

Nyilvántartás a 2017. január 20. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
1. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
2. A napirendi pontok elfogadása
U
3. 116/2016. XII.29.), és 117/2016. (XII.29.) önkormányzati határozat visszavonása.
U
4. Az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, és egységes szerkezetben foglalt alapító okirat elfogadása.
Nyilvántartás a 2017. február 15. napján megtartott soros nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
5. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
6. A napirendi pontok elfogadása
U
7. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről és az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
U
8. Telekgerendási Polgárőr Egyesület 2017. évi támogatásának meghatározása.
U
9. Telekgerendásiak Egészségéért Közalapítvány 2017. évi támogatásának meghatározása.
U
10. Magyar Vöröskereszt Telekgerendási Alapszervezetének 2017. évi támogatásának meghatározása.
U
11. Telekgerendási Labdarúgó Sport Club 2017. évi támogatásának meghatározása.
U
12. Örökifjak Nyugdíjas Klub 2017. évi támogatásának meghatározása.
U
13. Telekgerendási Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi támogatásának meghatározása.
U
14. Teleki Horgász Egyesület 2017. évi támogatásának meghatározása.
U
15. Telekgerendás Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési terve.
U
16. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás vagyonkezelési szerződés módosítása.
U
17. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás egységes szerkezetű vagyonkezelési szerződés elfogadása.
U
18. Ránkli Ferenc polgármester érintettségi bejelentése.
U
19. Polgármester illetményének tudomásul vétele.
U
20. Polgármester 2017. évi szabadsága felhasználásának jóváhagyása.
U
21. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2017/2018. tanévre beiratkozás időpontjának meghatározása.
U
22. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásának meghatározása.
U
23. Szándéknyilatkozat Telekgerendás, Vasút u. 14. szám alatti ingatlan megvásárlására.
U
24. Fém Arzenál Kft-nek műhelyudvar bérbeadása.
U
25. Telekgerendás, Vasút u. 1-2. szám alatti ingatlan (mázsaház) értékesítése.
U
26. Szándéknyilatkozat Telekgerendás, 072/11 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására.
U
27. Szándéknyilatkozat Telekgerendás, 064/9 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására.
U
28. Szándéknyilatkozat Telekgerendás, 502/1 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására.
U
29. Szándéknyilatkozat Telekgerendás, 502/2 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására.
U
30. Szándéknyilatkozat Telekgerendás, 560 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására.
U
31. Szándéknyilatkozat Telekgerendás, 837 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására.
U
32. KMB iroda visszavétele.
U
33. Oros-Com Kft. kérelme.
U
34. Oros-Com Kft. kérelme.
U
35. Csaponé Mesnikov Melinda képviselő érintettségi bejelentése.
U
36. Telekgerendási Borouka Pávakör közfoglalkoztatási pályázatának támogatása.
U
37. FINE Alapítvány közfoglalkoztatási pályázatának támogatása.
U
38. Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez.
Nyilvántartás a 2017. február 15. napján megtartott soros zárt ülésen hozott határozatokról:
U
39. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
40. Napirendi pont elfogadása.
U
41. Zárt ülésen hozott határozat.
U
42. Zárt ülésen hozott határozat.
U
43. Zárt ülésen hozott határozat.
Nyilvántartás a 2017. április 26. napján megtartott soros nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
44. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
45. A napirendi pontok elfogadása
U
46. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről és az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
U
47. Békéscsabai Rendőrkapitányság tájékoztatójának elfogadása.
U
48. A Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása.
U
49. A Telekgerendási Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzat működéséről és gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása.
U
50. 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadása.
U
51. Ellenőrzési csoport 2016. évről szóló beszámolójának elfogadása.
U
52. Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, és egységes szerkezetben történő elfogadása.
U
53. Magyar Állam tulajdonát képező ingatlanok megvásárlási szándékáról szóló határozat.
U
54. „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2017.” pályázathoz önerő biztosítása.
U
55. Telekgerendási Evangélikus Egyházközség támogatásának meghatározása.
U
56. Dareh - Pusztaottlaka község csatlakozásának jóváhagyása.
U
57. Dareh – Társulási megállapodás elfogadása.
Nyilvántartás a 2017. április 26. napján megtartott soros zárt ülésen hozott határozatokról:
U
58. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
59. Napirendi pont elfogadása.
U
60. Zárt ülésen hozott határozat.
U
61. Zárt ülésen hozott határozat.
Nyilvántartás a 2017. május 05. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
62. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
63. Napirendi pont elfogadása.
U
64. Lőrincz Gyula kérelmének támogatása, haszonbérleti szerződés meghosszabbítása ügyében.
Nyilvántartás a 2017. június 14. napján megtartott soros nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
65. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
66. A napirendi pontok elfogadása
U
67. A lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről és az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadása.
U
68. Helyi általános iskola parketta felújítása.
U
69. Savió Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda tagintézményének beszámolójának elfogadása.
U
70. Békés Megyei Könyvtár beszámolójának elfogadása.
U
71. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde beszámolójának elfogadása.
U
72. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Programjának elfogadása.
U
73. Egészségügyi helyzetről szóló tájékoztató elfogadása.
U
74. Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. II. félévi munkatervének elfogadása.
U
75. Balog Dánielné és Balog Dániel első lakáshoz jutók támogatása.
Vissza
© 2017 - telekegerendas.hu