Telekgerendás
Orvosi rendelőEgészségházLélekharangHétszínvirág Óvoda és BölcsődeMűvelődési HázMillecentenáriumi emlékligetJátszótérEvangélikus templomÖnkormányzati hivatalRepülőtérVasútállomásSzökőkút Helyi piacHelyi általános iskolaMűfüves pályaIfjúsági Centrum és Közösségi TérSzlovák tájház
Akadálymentes weboldal
Kezdőlap
Választási információk]
Közérdekű adatok]
Önkormányzat]
Önkormányzati hivatal
Szlovák Önkormányzat
Közintézmények]
Civil szervezetek]
Dokumentumtár
E-ügyintézés
Információk]
Teleki Hírmondó
Képgaléria
Írjon nekünk
Keresés
Eladó ingatlanok községünkben
Telekgerendás Község Önkormányzata
5675. Telekgerendás, Dózsa György u. 13.
Tel.: 06-66-482-147
Fax: 06-66-482-122
E-mail: info@telekgerendas.hu

Aktuális pályázatok:
Összes pályázat


Külterületi út felújítása Telekgerendáson

2023. március 13.

Telekgerendás Községi Önkormányzata úgy határozott, hogy a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú

„Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati támogatásból felújítja a 048 hrsz külterületi út egy szakaszát.

Az út végszelvényének környezetében a közeljövőben jelentős gazdasági tevékenységet folytató beruházás valósul meg, a FirstFarms Hungary Kft. által. A projekt egy megvalósítási helyen valósul meg, valamint egy helyrajzi számot érint (048), amely Telekgerendás külterületén található. A projekt keretében az önállóan támogatható tevékenységek közül a szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak alépítményének és szilárd burkolatának felújítása és/vagy szélesítése, korszerűsítése valósul meg.

Az útfelújítását az útburkolat állagának jelentős romlása indokolja, mely a megvalósíthatósági tanulmány releváns részeiben található. A tervezett állapot eléréséhez először az elburjánzott növényzet irtása szükséges, amely -az önkormányzat rendszeres karbantartásai ellenére- több helyen benőtte a padkát, valamint elérte magát az útburkolatot is, ezzel veszélyeztetve a közlekedés résztvevőit. Néhány fát szintén ki kell vágni, hiszen gyökérzetük felnyomta a padkát, ezzel megkárosítva annak állapotát. A kezdőszelvényben 10 m hosszon indokolt szélesítést kialakítani, hiszen az út egy 5,5 m-es burkolatszélességhez csatlakozik, és a meglévő szakasz átlagban 3,0-3,5 m széles. A 10 méteres hossz után a burkolat szélessége 4 m. A szélesítés a bal oldalon fog zajlani, ahol különös figyelmet kell fordítani a húzódó optikai földkábelre. Az úttükör kialakítását követően a geo textília elhelyezése következik, majd egy homokok kavics fagyvédő réteg kerül kialakításra. Tömörítést követően M80 jelű útalapot kell építeni a meglévő burkolat szintig, majd a teljes pályaburkolatra 10cm vastag M22 zúzottkő kerül. Az út állapotából fakadóan sok helyen található süllyedés, melyeket lokálisan szükséges kezelni a burkolat cseréjével. A zúzottkő elterítését követően a teljes pálya helyszíni hidegremix eljárással homogenizálásra kerül. A kötőréteg 10 cm vastagságban kerül kialakításra. A 1+227 szakaszhatárt követően a meglévő burkolat műszaki tartalma nem indokolja a remixelést. Ezen a szakaszon elegendő az AC11 kiegyenlítő réteg és AC 11 kopóréteg építése 5-5 cm vastagságban. Továbbá a végszelvény környezetében található betonburkolatot, annak különösen rossz állapotára való tekintettel fel kell bontani 55m hosszan teljes szélességben. Ezen a részen a szélesítés rétegrendjével megegyező hidraulikus pályaszerkezet építése szükséges. A földutas lecsatlakozások nem igénylik az átfogóbb és költségesebb beavatkozást, ezeknél a lecsatlakozóknál elegendő a szórt útalap építése.

A tervezett szakasz hossza: 1+586,89m.

© 2024 - telekegerendas.hu
Az aktuális oldalt: 25 alkalommal töltötték le