Telekgerendás
Önkormányzati hivatalMillecentenáriumi emlékligetJátszótérMűvelődési HázHelyi általános iskolaLélekharangEvangélikus templomIfjúsági Centrum és Közösségi TérOrvosi rendelőSzlovák tájházHétszínvirág Óvoda és BölcsődeMűfüves pályaHelyi piacVasútállomásEgészségházSzökőkút Repülőtér
Akadálymentes weboldal
Kezdőlap
Választások
Közérdekű adatok]
Önkormányzat]
Önkormányzati hivatal
Szlovák Önkormányzat
Közintézmények]
Civil szervezetek]
Dokumentumtár
E-ügyintézés
Információk]
Teleki Hírmondó
Képgaléria
Írjon nekünk
Keresés
Eladó ingatlanok községünkben
Telekgerendás Község Önkormányzata
5675. Telekgerendás, Dózsa György u. 13.
Tel.: 06-66-482-147
Fax: 06-66-482-122
E-mail: info@telekgerendas.hu

Aktuális pályázatok:
Összes pályázat

Határozatok (2014)

Nyilvántartás a 2014. január 17. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
1. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
2. A napirendi pontok elfogadása
U
3. A „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” önerő igazolása – 84/2013. (X.08.) Képviselő-testületi határozat módosítása.
Nyilvántartás a 2014. február 13. napján megtartott soros nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
4. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
5. A napirendi pontok elfogadása
U
6. A lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről és az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről szóló polgármesteri beszámoló elfogadása.
U
7. Magánszemélyek tartozásának elengedése.
U
8. Újkígyósi költségvetési rendelet jóváhagyása.
U
9. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása.
U
10. SZSZB megválasztása.
U
11. 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása.
U
12. A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde beiratkozás időpontjának meghatározása.
U
13. A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásának elfogadása.
U
14. A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állásra pályázat kiírása.
U
15. 2014. évi vízkorlátozási terv.
U
16. Polgárőr Egyesület működési célú támogatása 400.000,- Ft összeggel.
U
17. Telekgerendási Egészségéért Közalapítvány működési célú támogatása 40.000,- Ft összeggel.
U
18. Magyar Vöröskereszt Telekgerendási Alapszervezetének működési célú támogatása 200.000,- Ft összeggel.
U
19. Ránkliné Balázs Edit képviselő szavazásból történő kizárása.
U
20. Telekgerendási Labdarúgó SC Közhasznú Egyesület működési célú támogatása 420.000,- Ft összeggel.
U
21. Örökifjak Nyugdíjas Klub részére 150.000.-Ft összeget nyújt működési célra.
U
22. Telekgerendási Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzata részére 200.000.-Ft összeget nyújt működési célra.
U
23. Teleki Horgász Egyesület működési célú támogatása 40.000,- Ft összeggel.
U
24. Közös Önkormányzati Hivatal etikai szabályzat elfogadása.
U
25. LEADER programban történő részvétel.
Nyilvántartás a 2014. március 26. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
26. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
27. A napirendi pontok elfogadása.
U
28. 10/2014.(II.13.) Kt. számú Kt. határozat módosítása.
Nyilvántartás a 2014. április 30. napján megtartott soros nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
29. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
30. A napirendi pontok elfogadása
U
31. A lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről és az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről szóló polgármesteri beszámoló elfogadása.
U
32. A település 2013. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása.
U
33. A Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása.
U
34. A Békéscsabai Kistérségi Életfa szociális Szolgáltató Központ beszámolójának elfogadása a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2013. évi munkájáról.
U
35. 2013. évi költségvetési beszámoló elfogadása.
U
36. 2013. évi belső ellenőri jelentés elfogadása.
U
37. 2013. évi pénzmaradvány felhasználásának elfogadása.
U
38. A Telekgerendási Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzat működéséről és gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása.
U
39. Fém Arzenál Kft. részére műhelyudvar bérbeadása.
U
40. 1 fő részmunkaidős parkfenntartó álláshely megszüntetése, és ugyanakkor 1 fő egész munkaidős parkfenntartó álláshelyet létrehozása.
Nyilvántartás a 2014. május 14. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
41. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
42. A napirendi pontok elfogadása
U
43. Az Alföldvíz Zrt-vel történő szerződés aláírása háztartási szennyvíz begyűjtéséről.
Nyilvántartás a 2014. június 13. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
44. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
45. A napirendi pontok elfogadása
Nyilvántartás a 2014. június 25. napján megtartott soros nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
46. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
47. A napirendi pontok elfogadása
U
48. A lejárt idejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről és az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
U
49. Telekgerendás Község egészségügyi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
U
50. A Savió Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola 2013/2014. tanévről szóló beszámolójának elfogadásáról
U
51. A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2013/2014-es nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolójának elfogadásáról
U
52. A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2013/2014-es nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolójának elfogadásáról
U
53. A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde éves takarítási munkálatai miatti zárvatartásáról
U
54. A Stabilitási trv-ben megfogalmazott felhatalmazás alapján a bevételek és adósságból adódó kötelezettségeinek szembeállításáról
U
55. Költségvetési rendeletben az ügyviteli és számítástechnikai kiadások előirányzatának megemelése számítógép vásárlás céljából
U
56. Költségvetési rendeletben a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde címen belüli tartalékból dologi kiadásokra való átcsoportosításról
U
57. A Képviselő-testület II. félévi munkatervéről
U
58. Első lakáshoz jutók (Pelesz Pál, Kis Noémi) egyszeri vissza nem térítendő támogatásáról
U
59. A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshelyének pályázat útján történő betöltéséről
Nyilvántartás a 2014. augusztus 01. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
60. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
61. A napirendi pontok elfogadása
U
62. Belterületi csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója.
U
63. Belterületi csapadékvíz elvezetés rekonstrukciójára átcsoportosítás.
U
64. Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” támogatott nagyprojekt önerejének igazolása, a 3/2014. (I. 17.) Kt. számú határozat módosítása.
U
65. Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” támogatott nagyprojekt önerejéhez átcsoportosítás.
U
66. Óvodai előirányzat átcsoportosítás.
U
67. Helyi Választási Bizottság megválasztása.
Nyilvántartás a 2014. augusztus 18. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
68. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
69. A napirendi pontok elfogadása
U
70. Telekgerendás, Dózsa u. 15. önkormányzati lakás bérbeadása.
U
71. Védőnői szolgálat bérelőirányzat megemelése.
Nyilvántartás a 2014. szeptember 10. napján megtartott soros nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
72. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
73. A napirendi pontok elfogadása.
U
74. Dr. Bede Sándor Békéscsabai Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjévé történő kinevezésének véleményezése.
U
75. A lejárt idejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről és az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről.
U
76. Az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása.
U
77. A Hétszínvirág Óvoda és bölcsőde 2014/2015. évre vonatkozó munkatervének, házirendjének elfogadása.
U
78. A szociális rászorultságtól függő Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás.
Nyilvántartás a 2014. szeptember 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
79. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
80. A napirendi pontok elfogadása
U
81. A „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” II. konzorciumi megállapodás módosítása.
U
82. Békés–Manifest Kft. működési ügye.
U
83. Óvodai előirányzat átcsoportosítás.
Nyilvántartás a 2014. október 22. napján megtartott megtartott alakuló ülésen hozott határozatokról:
U
84. A napirendi pontok elfogadása.
U
85. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
86. Szavazat számláló bizottság tagjainak megválasztása.
U
87. Zelenyánszki András érintettségének bejelentésének elfogadása.
U
88. Zelenyánszki András alpolgármesterré választása.
U
89. Zelenyánszki András nyilatkozata tiszteletdíjáról.
U
90. Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság megválasztása.
U
91. Szociális Bizottság megválasztása.
U
92. Polgármester illetményének meghatározása.
U
93. Képviselő-testület tiszteletdíjáról nyilatkozat.
U
94. Kirendeltség-vezető és ÜVB megbízása SZMSZ felülvizsgálatára.
U
95. Medvegy Mihályné korábbi polgármester juttatásának megállapítása
U
96. Medvegy Mihályné korábbi polgármester juttatásának megállapítása
U
97. Medvegy Mihályné korábbi polgármester juttatásának megállapítása
U
98. Medvegy Mihályné korábbi polgármester juttatásának megállapítása
U
99. Medvegy Mihályné korábbi polgármester juttatásának megállapítása
U
100. Polgármesteri program elfogadása
U
101. 2014. november havi ülésterv elfogadása
Nyilvántartás a 2014. november 26. napján megtartott soros ülésen hozott határozatokról:
U
102. A napirendi pontok elfogadása.
U
103. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
104. A lejárt idejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről és az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről.
U
105. Szociális Bizottság elnökének megválasztása.
U
106. 2014. évi III. költségvetési beszámoló elfogadása.
U
107. 120/2012. (X.30.) határozat megerősítése a közös önkormányzati hivatal fenntartásáról.
U
108. Polgármester felhatalmazása együttműködési megállapodás aláírására.
U
109. Országos Szlovák Nemzetiségi nap támogatása.
U
110. Kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatárok jóváhagyása.
U
111. Ránkli Ferenc polgármester delegálása DAREH társulásba.
U
112. Ránkli Ferenc polgármester delegálása a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Társulásba.
U
113. 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.
U
114. Képviselő-testület 2015. évi I. félévi munkatervének jóváhagyása.
U
115. A helyi adóztatásról szóló beszámoló elfogadása.
U
116. Önszerveződő közösségek munkájáról, eseményeiről szóló tájékoztató elfogadása.
U
117. Első lakáshoz jutók (Bencsik Mátyás, Kovács Mónika) egyszeri vissza nem térítendő támogatásáról.
U
118. Dózsa utca 15. szám alatti ingatlan - 179/2hrsz. - melléképület feltüntetési vázrajz ügyintézésére felhatalmazás.
U
119. Zárt ülésen hozott határozat.
Nyilvántartás a 2014. december 17. napján megtartott rendkívüli ülésen hozott határozatokról:
U
120. A napirendi pontok elfogadása.
U
121. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
122. Közös Önkormányzati Hivatal társulási megállapodás elfogadása.
U
123. Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének jóváhagyása.
U
124. DAREH társulási megállapodás elfogadás.
U
125. DAREH 2015. évi tagdíj elfogadása.
U
126. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyása.
U
127. Polgármesteri bérkülönbözet miatt előirányzat megemelése.
U
128. Víztorony felújítás miatt kiadási előirányzat rendezésére.
U
129. A többletbevételek miatt előirányzat rendezése.
U
130. Hozzájárulás Telekgerendás 334/5 hrsz. villamos energiával történő ellátásához.
Vissza
© 2023 - telekegerendas.hu
Az aktuális oldalt: 1883 alkalommal töltötték le