Telekgerendás
EgészségházHétszínvirág Óvoda és BölcsődeMűvelődési HázEvangélikus templomHelyi piacRepülőtérMillecentenáriumi emlékligetÖnkormányzati hivatalJátszótérSzökőkút Ifjúsági Centrum és Közösségi TérLélekharangOrvosi rendelőHelyi általános iskolaMűfüves pályaSzlovák tájházVasútállomás
Akadálymentes weboldal
Kezdőlap
Választási információk]
Közérdekű adatok]
Önkormányzat]
Önkormányzati hivatal
Szlovák Önkormányzat
Közintézmények]
Civil szervezetek]
Dokumentumtár
E-ügyintézés
Információk]
Teleki Hírmondó
Képgaléria
Írjon nekünk
Keresés
Eladó ingatlanok községünkben
Telekgerendás Község Önkormányzata
5675. Telekgerendás, Dózsa György u. 13.
Tel.: 06-66-482-147
Fax: 06-66-482-122
E-mail: info@telekgerendas.hu

Aktuális pályázatok:
Összes pályázat

Határozatok (2015)

Nyilvántartás a 2015. február 18. napján megtartott soros nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
1. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
2. A napirendi pontok elfogadása
U
3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről és az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
U
4. Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évi közbeszerzési terve.
U
5. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2015/2016. tanévre beiratkozás időpontjának meghatározása.
U
6. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásának meghatározása.
U
7. Telekgerendási Polgárőr Egyesület 2015. évi támogatásának meghatározása.
U
8. Telekgerendásiak Egészségéért Közalapítvány 2015. évi támogatásának meghatározása.
U
9. Magyar Vöröskereszt Telekgerendási Alapszervezetének 2015. évi támogatásának meghatározása.
U
10. Telekgerendási Labdarúgó Sport Club 2015. évi támogatásának meghatározása.
U
11. Örökifjak Nyugdíjas Klub 2015. évi támogatásának meghatározása.
U
12. Telekgerendási Horgász Egyesület 2015. évi támogatásának meghatározása.
U
13. Telekgerendási Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi támogatásának meghatározása.
U
14. BÉKÉS-MANIFEST Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés elfogadása.
U
15. Közterület átnevezésének felülvizsgálata.
U
16. Műhelyudvar bérbeadása a FÉM ARZENÁL Kft-nek.
Nyilvántartás a 2015. február 27. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
17. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
18. A napirendi pontok elfogadása.
U
19. Telekgerendás, Dózsa u. 15. szám alatti bérlők lakbérjóváírása.
U
20. Telekgerendás, 334/5 hrsz. alatt kútfúrás engedélyezése.
Nyilvántartás a 2015. március 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
21. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
22. A napirendi pontok elfogadása.
U
23. „Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” pályázat
Nyilvántartás a 2015. április 22. napján megtartott soros nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
24. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
25. A napirendi pontok elfogadása
U
26. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről és az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
U
27. Békéscsabai Rendőrkapitányság tájékoztatójának elfogadása.
U
28. Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ beszámolójának elfogadása.
U
29. Telekgerendás Községi Önkormányzat és a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde pénzmaradványok tartalékba helyezése.
U
30. Telekgerendási Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzat működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása.
U
31. Telekgerendás Község Önkormányzatának 2014-2019. évekre vonatkozó gazdasági programjának elfogadása.
U
32. Landler Jenő utca nevének Gerle utcára átnevezése.
U
33. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde óvodai csoportlétszámának meghatározása.
U
34. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde bölcsődei szakmai feltételek biztosítása.
U
35. Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. – közszolgáltatási szerződés módosítása.
U
36. Ránkli Ferenc polgármester szavazás kapcsán érintettség bejelentése.
U
37. Ránkli Ferenc polgármester 2015. évi cafetéria-juttatásának meghatározása.
U
38. Ránkli Ferenc polgármester szabadság felhasználási ütemezésének jóváhagyása.
U
39. Fogászati ellátás 2015. évi támogatása.
U
40. Óvodai, bölcsődei étkezési szolgáltatási díj jóváhagyása.
Nyilvántartás a 2015. június 17. napján megtartott soros nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
41. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
42. A napirendi pontok elfogadása
U
43. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről és az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
U
44. Telekgerendás Község egészségügyi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása.
U
45. A Savió Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda tagintézményének 2014/2015 tanévben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása.
U
46. A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2014/2015 nevelési évről szóló beszámolójának elfogadása.
U
47. A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása.
U
48. Békéscsaba Megyei Jogú Város Ellenőrzési Csoportjának az Újkígyósi Közös Önkormányzat Kirendeltségének 2014. évről készített beszámolójának elfogadása.
U
49. Telekgerendás Község Képviselő-testülete II. félévi munkatervének elfogadása.
U
50. Hozzájárulás lámpatestek felszereléséhez.
U
51. A Békés Megyei Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer 2014. évről szóló tájékoztatójának elfogadása.
U
52. A 2015. évi falunapon 500 és 1000 Ft értékű támogatójegyek értékesítése.
U
53. Első lakáshoz jutók (Szpisják Ádám, Bokros Zsuzsanna) egyszeri vissza nem térítendő támogatásáról.
Nyilvántartás a 2015. augusztus 10. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
54. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
55. A napirendi pontok elfogadása
U
56. Telekgerendás Tulipán utcai zsilip meg nem építése.
U
57. Polgárőr Egyesület támogatása kamerarendszer kiépítésére.
U
58. Telekgerendás Község Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének módosítása.
U
59. Telekgerendás Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása.
U
60. Telekgerendás Község Önkormányzat közintézményeinek energetikai korszerűsítése I. pályázat tervező kiválasztása.
U
61. Telekgerendás Község Önkormányzat közintézményeinek energetikai korszerűsítése II. pályázat tervező kiválasztása.
U
62. Telekgerendás Község Önkormányzat közintézményeinek energetikai korszerűsítése I. pályázat ajánlattevők felkérése.
U
63. Telekgerendás Község Önkormányzat közintézményeinek energetikai korszerűsítése II. pályázat ajánlattevők felkérése.
U
64. Telekgerendás Község Önkormányzat közintézményeinek energetikai korszerűsítése I. pályázat közbeszerzési pályázat kiírása.
U
65. Telekgerendás Község Önkormányzat közintézményeinek energetikai korszerűsítése II. pályázat közbeszerzési pályázat kiírása.
U
66. Polgármester felhatalmazása Telekgerendás Község Önkormányzat közintézményeinek energetikai korszerűsítése I. projekt, és Telekgerendás Község Önkormányzat közintézményeinek energetikai korszerűsítése II. projekttel kapcsolatban feladatok ellátására, szerződések megkötésére és aláírására.
Nyilvántartás a 2015. augusztus 18. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
67. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
68. A napirendi pontok elfogadása
U
69. Közbeszerzési ajánlatról szóló döntés.
U
70. Közbeszerzési ajánlatról szóló döntés.
U
71. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának szükségességének megtárgyalása és elfogadása.
Nyilvántartás a 2015. szeptember 16. napján megtartott soros nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
72. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
73. A napirendi pontok elfogadása
U
74. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről és az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
U
75. A Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolójának elfogadása.
U
76. Az önkormányzat 2015. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása.
U
77. Döntés szociális célú tűzifa vásárlásáról
U
78. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat szabályzatának módosítása.
U
79. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás.
U
80. Döntés térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről.
U
81. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Óvodai házirendjének jóváhagyása.
U
82. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei házirendjének jóváhagyása.
U
83. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde Szakmai Programjának jóváhagyása.
U
84. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2015/2016-os nevelési évre szóló munkatervének jóváhagyása.
U
85. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának jóváhagyása.
U
86. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadása.
U
87. Telekgerendás Tulipán utca és a 47-es számú főút kereszteződésében megépítendő burkolt csapadék vízcsatorna becsatlakozási műtárgyának megépítése.
U
88. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása.
Nyilvántartás a 2015. október 21. napján megtartott soros nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
89. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
90. A napirendi pontok elfogadása
U
91. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről és az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
U
92. 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.
U
93. DAREH árpolitikájának véleményezése..
U
94. Telekgerendás, Dózsa u. 15. szám alatti önkormányzati ingatlan értékesítése.
U
95. Energetikai pályázat projektmenedzseri ajánlat tudomásul vétele.
Nyilvántartás a 2015. november 18. napján megtartott soros nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
96. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
97. A napirendi pontok elfogadása
U
98. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről és az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
U
99. Önszerveződő közösségek munkájáról szóló tájékoztató elfogadása.
U
100. Az önkormányzat 2015. III. negyedévi költségvetésének pénzforgalmi teljesítésének elfogadása.
U
101. 2014. évi pénzmaradvány tartalékba helyezése.
U
102. Általános iskolai körzethatárok kijelölése.
U
103. Adóztatás 2015. évi tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadása.
U
104. 2016. január 1. napjától családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátása.
U
105. Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. I. félévi munkatervének elfogadása.
U
106. Telekgerendás, Viola u. 18. szám alatti – 939. hrsz-ú – terület értékesítése.
U
107. Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulással együttműködési megállapodás elfogadása.
Nyilvántartás a 2015. november 18. napján megtartott soros zárt ülésen hozott határozatokról:
U
108. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
109. A napirendi pontok elfogadása
U
110. Zárt ülésen hozott határozat.
U
111. Zárt ülésen hozott határozat.
Nyilvántartás a 2015. december 09. napján megtartott soros nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
112. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
113. A napirendi pontok elfogadása
U
114. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről és az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
U
115. DAREH üzemeltetés koncepciójának elfogadása.
U
116. DAREH díjpolitikájának elfogadása.
U
117. Békés-Manifest Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés.
U
118. Védőnő működési engedélyének módosítása.
U
119. Együttműködési megállapodás elfogadása a gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés ellátási feladatairól.
U
120. Fogorvosi rendelő működéséhez hozzájárulás.
U
121. Telekgerendás, Dózsa u. 15. szám alatti ingatlan értékesítése.
U
122. Telekgerendás, Viola u. 18. szám alatti terület értékesítése.
U
123. Átcsoportosítás nyomtató – fénymásoló vásárlásához.
U
124. Átcsoportosítás általános iskola tető javítására.
U
125. Átcsoportosítás a Dózsa utca 42. szám alatti ingatlan felújítására.
U
126. Fém Arzenál Kft-nek műhelyudvar bérbeadása.
Nyilvántartás a 2015. december 09. napján megtartott soros zárt ülésen hozott határozatokról:
U
127. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
128. A napirendi pontok elfogadása
U
129. Zárt ülésen hozott határozat.
U
130. Zárt ülésen hozott határozat.
U
131. Zárt ülésen hozott határozat.
Nyilvántartás a 2015. december 22. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
132. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
133. A napirendi pontok elfogadása
U
134. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
U
135. 117/2015. (XII.09.) határozat visszavonása.
U
136. Ideiglenes hulladékszállító kijelölésének kérése.
Vissza
© 2024 - telekegerendas.hu
Az aktuális oldalt: 29 alkalommal töltötték le