Telekgerendás
Millecentenáriumi emlékligetOrvosi rendelőÖnkormányzati hivatalHelyi általános iskolaVasútállomásJátszótérMűvelődési HázSzlovák tájházIfjúsági Centrum és Közösségi TérMűfüves pályaEgészségházHelyi piacSzökőkút LélekharangEvangélikus templomHétszínvirág Óvoda és BölcsődeRepülőtér
Akadálymentes weboldal
Kezdőlap
Választási információk]
Közérdekű adatok]
Önkormányzat]
Önkormányzati hivatal
Szlovák Önkormányzat
Közintézmények]
Civil szervezetek]
Dokumentumtár
E-ügyintézés
Információk]
Teleki Hírmondó
Képgaléria
Írjon nekünk
Keresés
Eladó ingatlanok községünkben
Telekgerendás Község Önkormányzata
5675. Telekgerendás, Dózsa György u. 13.
Tel.: 06-66-482-147
Fax: 06-66-482-122
E-mail: info@telekgerendas.hu

Aktuális pályázatok:
Összes pályázat

Határozatok (2016)

Nyilvántartás a 2016. február 18. napján megtartott soros nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
1. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
2. A napirendi pontok elfogadása
U
3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről és az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
U
4. Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évi közbeszerzési terve.
U
5. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2016/2017. tanévre beiratkozás időpontjának meghatározása.
U
6. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásának meghatározása.
U
7. Telekgerendási Polgárőr Egyesület 2016. évi támogatásának meghatározása.
U
8. Telekgerendásiak Egészségéért Közalapítvány 2016. évi támogatásának meghatározása.
U
9. Magyar Vöröskereszt Telekgerendási Alapszervezetének 2016. évi támogatásának meghatározása.
U
10. Telekgerendási Labdarúgó Sport Club 2016. évi támogatásának meghatározása.
U
11. Örökifjak Nyugdíjas Klub 2016. évi támogatásának meghatározása.
U
12. Telekgerendási Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi támogatásának meghatározása.
U
13. Teleki Horgász Egyesület 2016. évi támogatásának meghatározása.
U
14. Telekgerendási Evangélikus Egyházközség 2016. évi támogatásának meghatározása.
U
15. Polgármester 2016. évi szabadsága felhasználásának jóváhagyása.
U
16. DAREH 2016. évi tagdíj elfogadása.
U
17. Állásfoglalás migrációs kérdésben.
Nyilvántartás a 2016. február 29. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
18. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
19. A napirendi pontok elfogadása
U
20. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló határozat elfogadása.
U
21. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde módosító alapító okiratának elfogadása.
U
22. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadása.
U
23. Helyi iskolában tanulók étkezési költségének támogatása.
Nyilvántartás a 2016. április 05. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
24. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
25. A napirendi pontok elfogadása
U
26. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde módosító alapító okiratának elfogadása.
U
27. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadása.
Nyilvántartás a 2016. április 20. napján megtartott soros nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
28. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
29. A napirendi pontok elfogadása
U
30. A lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről és az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadása.
U
31. Békéscsabai Rendőrkapitányság tájékoztatójának elfogadása.
U
32. A Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása.
U
33. Költségvetési maradvány felhasználása.
U
34. A Telekgerendási Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzat működéséről és gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása.
U
35. A Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2015. évi beszámolójának elfogadása.
U
36. 2015. évi belső ellenőri jelentés elfogadása.
U
37. Rendőrök támogatása.
U
38. Átcsoportosítás lélekharang építésére.
Nyilvántartás a 2016. május 27. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
39. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
40. A napirendi pontok elfogadása
U
41. Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése pályázat.
U
42. Önkormányzati fejlesztések 2016. pályázat.
U
43. Telekgerendás település környezetvédelmi infrastruktúrájának fejlesztése pályázat.
U
44. Telekgerendás község helyi piacának kialakítása pályázat.
U
45. Telekgerendás Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése és szolgáltatások minőségi fejlesztése pályázat.
U
46. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Telekgerendáson pályázat.
U
47. Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál pályázat.
U
48. Útjelző táblák beszerzése.
Nyilvántartás a 2016. június 22. napján megtartott soros nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
49. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
50. A napirendi pontok elfogadása
U
51. A lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről és az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadása.
U
52. Savió Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda tagintézményének beszámolójának elfogadása.
U
53. Békés Megyei Könyvtár beszámolójának elfogadása.
U
54. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde beszámolójának elfogadása.
U
55. Egészségügyi helyzetről szóló tájékoztató elfogadása.
U
56. Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. II. félévi munkatervének elfogadása.
U
57. Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás módosításának elfogadása.
U
58. Telekgerendásiak Egészségéért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak kijelölése.
U
59. Telekgerendásiak Egészségéért Közalapítvány alapító okiratának módosítása.
U
60. Telekgerendásiak Egészségéért Közalapítvány alapító okiratának egységes szerkezetben történő elfogadása.
U
61. DAREH felhatalmazás feladat ellátási szerződés megkötésére.
U
62. Adóügyekkel kapcsolatos tájékoztató elfogadása
U
63. Lőrincz Gyula földhasználat.
U
64. Tavaszi-nyári lomtalanítás.
U
65. Helyi általános iskola parketta felújítása.
Nyilvántartás a 2016. június 22. napján megtartott soros zárt ülésen hozott határozatokról:
U
66. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
67. Zárt ülésen hozott határozat.
Nyilvántartás a 2016. szeptember 21. napján megtartott soros nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
68. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
69. A napirendi pontok elfogadása
U
70. A lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről és az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadása.
U
71. 2016. I. félévi költségvetésének pénzforgalmi teljesítésének elfogadása.
U
72. Telekgerendás község településrendezési tervének, a Helyi Építési Szabályzatról szóló 4/2006.(II.13.) önkormányzati rendeletének módosításának elindítása.
U
73. Telekgerendás község településrendezési tervének, a Helyi Építési Szabályzatról szóló 4/2006.(II.13.) önkormányzati rendeletének módosításához kapcsolódó partneri egyeztetés jóváhagyása.
U
74. Telekgerendás község településrendezési tervének, a Helyi Építési Szabályzatról szóló 4/2006.(II.13.) önkormányzati rendeletének módosításához kapcsolódóan a Tér- és Terület Kft. Gyula, Hajnal u. 25/2. szám alatti cég megbízása.
U
75. Szociális célú tüzelőanyag pályázat önerő biztosítása.
U
76. Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.
U
77. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása.
U
78. A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde óvodai házirendjének, és a 2016/2017-es nevelési évre szóló munkatervének elfogadása.
U
79. Első lakáshoz jutók támogatása.
Nyilvántartás a 2016. október 14. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
80. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
81. A napirendi pontok elfogadása
U
82. DAREH üzemeltetési koncepció elfogadása.
Nyilvántartás a 2016. október 19. napján megtartott soros nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
83. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
84. A napirendi pontok elfogadása
U
85. A lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről és az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadása.
U
86. Országos Mentőalapítvány támogatása.
Nyilvántartás a 2016. november 16. napján megtartott soros nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
87. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
88. A napirendi pontok elfogadása
U
89. A lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről és az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadása.
U
90. Önszerveződő közösségek munkájáról szóló tájékoztatók elfogadása.
U
91. A költségvetés 2016. III. negyedéves pénzforgalmi teljesítésének elfogadása.
U
92. A helyi adóztatás tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadása.
U
93. A képviselő-testület 2017. I. félévi munkatervének elfogadása.
U
94. Emlékplakett adományozásának feltételrendszeréről szóló önkormányzati rendelet megalkotásának lehetősége.
U
95. 2017/2018. tanévre vonatkozóan iskolai körzethatárok elfogadása.
U
96. Orvosi ügyeleti ellátási szerződés megkötése.
U
97. 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.
U
98. Tehergépjármű vásárlása.
Nyilvántartás a 2016. december 07. napján megtartott soros nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
99. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
100. A napirendi pontok elfogadása
U
101. A lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről és az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadása.
U
102. DAREH Feladat-ellátási Szerződés elfogadása.
U
103. Viharsarki Koraszülött-mentő Alapítvány támogatása.
U
104. Pénzügyi átcsoportosítás dologi kiadások kiemelt előirányzatra.
Nyilvántartás a 2016. december 07. napján megtartott soros zárt ülésen hozott határozatokról:
U
105. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
106. A napirendi pontok elfogadása
U
107. Zárt ülésen hozott határozat.
Nyilvántartás a 2016. december 23. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
108. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
109. A napirendi pontok elfogadása.
U
110. Közép-Békési Térség Ivóvízminóség-javító Önkormányzati Társulás vagyon átadás-átvétel.
U
111. Békéscsabai Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosító okiratának elfogadása.
U
112. Békéscsabai Kistérségi Társulás Társulási megállapodás egységes szerkezetű okiratának elfogadása.
Nyilvántartás a 2016. december 29. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
113. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
114. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
115. A napirendi pontok elfogadása.
U
116. Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okirat módosításának elfogadása.
U
117. Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetű Alapító okiratának elfogadása.
Vissza
© 2024 - telekegerendas.hu
Az aktuális oldalt: 26 alkalommal töltötték le