Telekgerendás
Helyi piacEvangélikus templomSzökőkút Hétszínvirág Óvoda és BölcsődeLélekharangEgészségházMűfüves pályaMillecentenáriumi emlékligetJátszótérOrvosi rendelőÖnkormányzati hivatalSzlovák tájházMűvelődési HázHelyi általános iskolaIfjúsági Centrum és Közösségi TérVasútállomásRepülőtér
Akadálymentes weboldal
Kezdőlap
Választási információk]
Közérdekű adatok]
Önkormányzat]
Önkormányzati hivatal
Szlovák Önkormányzat
Közintézmények]
Civil szervezetek]
Dokumentumtár
E-ügyintézés
Információk]
Teleki Hírmondó
Képgaléria
Írjon nekünk
Keresés
Eladó ingatlanok községünkben
Telekgerendás Község Önkormányzata
5675. Telekgerendás, Dózsa György u. 13.
Tel.: 06-66-482-147
Fax: 06-66-482-122
E-mail: info@telekgerendas.hu

Aktuális pályázatok:
Összes pályázat

Határozatok (2019)

Nyilvántartás a 2019. január 18. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
1. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
2. A napirendi pontok elfogadása.
U
3. Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra pályázathoz hozzájárulás.
Nyilvántartás a 2019. február 13. napján megtartott soros nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
4. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
5. A napirendi pontok elfogadása
U
6. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről és az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
U
7. Telekgerendás Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési terve.
U
8. Ránkli Ferenc polgármester 2018. évi szabadságolási tervének jóváhagyása.
U
9. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása.
U
10. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartás időpontjának meghatározása.
U
11. Telekgerendási Polgárőr Egyesület 2019. évi támogatásának meghatározása.
U
12. Telekgerendásiak Egészségéért Közalapítvány 2019. évi támogatásának meghatározása.
U
13. Magyar Vöröskereszt Telekgerendási Alapszervezetének 2019. évi támogatásának meghatározása.
U
14. Telekgerendási Labdarúgó Sport Club 2019. évi támogatásának meghatározása.
U
15. Örökifjak Nyugdíjas Klub 2019. évi támogatásának meghatározása.
U
16. Telekgerendási Horgász Egyesület 2019. évi támogatásának meghatározása.
U
17. Telekgerendási Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi támogatásának meghatározása.
U
18. Telekgerendási Evangélikus Egyházközség 2019. évi támogatásának meghatározása.
U
19. Pepóné Lóczi Ildikó képviselő érintettségi bejelentésének elfogadása.
U
20. Települési Értéktár Bizottság 2019. évi támogatásának meghatározása.
Nyilvántartás a 2019. április 17. napján megtartott soros nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
29. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
30. A napirendi pontok elfogadása
U
31. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről és az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
U
32. A Békéscsabai Rendőrkapitányság 2018. évről szóló beszámolójának elfogadása.
U
33. A Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása.
U
34. A Telekgerendási Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzat működéséről és gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása.
U
35. A 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadása.
U
36. A 2018. évi maradvány felhasználásának elfogadása.
U
37. A piaci rendtartás elfogadása.
U
38. 2018. évről készített éves ellenőri jelentés elfogadása.
U
39. A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületbe történő belépés elfogadása.
U
40. A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének megbízása, véleményezési eljárás lefolytatása.
U
41. Pénzügyi átcsoportosítás.
Nyilvántartás a 2019. május 29. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
42. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
43. A napirendi pontok elfogadása
U
44. Közbeszerzési Szabályzat elfogadása.
U
45. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat benyújtása.
U
46. Magyar Falvak Program pályázat.
Nyilvántartás a 2019. június 21. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
56. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
57. A napirendi pontok elfogadása.
U
58. Belterület védelmét szolgáló közbenső csapadékvíz tározó létesítése pályázat nyertes megállapítása.
U
59. Művelődési ház és egészségház épületeinek energetikai korszerűsítése pályázat nyertes megállapítása.
Nyilvántartás a 2019. június 26. napján megtartott soros nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
60. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
61. A napirendi pontok elfogadása
U
62. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről és az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
U
63. Savió Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda tagintézményének 2018/2019 tanévben végzett munkájáról szóló beszámolójának elfogadása.
U
64. Békés Megyei Könyvtár 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadása.
U
65. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2018/2019 nevelési évről szóló beszámoló elfogadása.
U
66. Háziorvosi egészségügyi helyzetről szóló tájékoztató elfogadása.
U
67. Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. II. félévi munkatervének elfogadása.
U
68. Zsigáné Kósa Edit intézményvezető kinevezése.
U
69. Dózsa György utca 42/1. szám alatti önkormányzati bérlakás pályázati kiírás.
U
70. Pénzügyi átcsoportosítás.
Nyilvántartás a 2019. augusztus 22. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
71. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
72. A napirendi pontok elfogadása.
U
73. Helyi Választási Bizottság megválasztása.
Nyilvántartás a 2019. szeptember 11. napján megtartott soros nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
77. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
78. A napirendi pontok elfogadása.
U
79. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közt tett intézkedésekről, fontosabb eseményeiről.
U
80. Beszámoló az önkormányzat 2019. évi I. félévi gazdálkodásáról.
U
81. Pénzügyi átcsoportosítás Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde.
U
82. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához történő csatlakozás.
U
83. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2019/2020 nevelési évről szóló munkatervének elfogadása.
U
84. Első lakáshoz jutók támogatásának elfogadása.
Nyilvántartás a 2019. október 23. napján megtartott alakuló ülésen hozott határozatokról:
U
85. A napirendi pontok elfogadása.
U
85. A napirendi pontok elfogadása.
U
86. Jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
87. Szavazatszámláló Bizottság elfogadása.
U
88. Kindli András képviselő érintettségének elfogadása az alpolgármester választása kapcsán.
U
89. Kindli András alpolgármester megválasztása.
U
90. Kindli András alpolgármester tiszteletdíja.
U
91. Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság tagjainak megválasztása.
U
92. Szociális Bizottság tagjainak megválasztása.
U
93. Ránkli Ferenc polgármester illetményének meghatározása.
U
94. A Képviselő-testület tiszteletdíja.
U
95. Felhívás a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára.
Nyilvántartás a 2019. november 13. napján megtartott soros nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
96. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
97. A napirendi pontok elfogadása
U
98. Az önszerveződő közösségek munkájáról, eredményeiről szóló tájékoztatások elfogadása.
U
99. Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. I. félévi munkatervének elfogadása.
U
100. 2019. I-III. negyedévi költségvetésének pénzforgalmi teljesítésének elfogadása.
U
101. A helyi adóztatás 2019. évi tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadása.
U
102. Pénzügyi átcsoportosítás.
U
103. Ránkli Ferenc polgármester érintettsége bejelentésének elfogadása.
U
104. Polgármester jutalma.
U
105. 2020. évi belső ellenőrzési terv.
Nyilvántartás a 2019. december 04. napján megtartott soros nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
108. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
109. A napirendi pontok elfogadása
U
110. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről és az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről.
U
111. Pénzügyi átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatra.
U
112. Pénzügyi átcsoportosítás intézményi beruházási előirányzatra.
U
113. Pénzügyi átcsoportosítás Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde.
Nyilvántartás a 2019. december 06. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
114. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
115. A napirendi pontok elfogadása.
U
116. Hozzájárulás szennyvíztisztító telep terveztetéséhez.
Vissza
© 2024 - telekegerendas.hu
Az aktuális oldalt: 27 alkalommal töltötték le