Telekgerendás
Szökőkút LélekharangÖnkormányzati hivatalRepülőtérIfjúsági Centrum és Közösségi TérEvangélikus templomMűvelődési HázSzlovák tájházHelyi piacHétszínvirág Óvoda és BölcsődeHelyi általános iskolaMűfüves pályaEgészségházJátszótérVasútállomásOrvosi rendelőMillecentenáriumi emlékliget
Akadálymentes weboldal
Kezdőlap
Választási információk]
Közérdekű adatok]
Önkormányzat]
Önkormányzati hivatal
Szlovák Önkormányzat
Közintézmények]
Civil szervezetek]
Dokumentumtár
E-ügyintézés
Információk]
Teleki Hírmondó
Képgaléria
Írjon nekünk
Keresés
Eladó ingatlanok községünkben
Telekgerendás Község Önkormányzata
5675. Telekgerendás, Dózsa György u. 13.
Tel.: 06-66-482-147
Fax: 06-66-482-122
E-mail: info@telekgerendas.hu

Aktuális pályázatok:
Összes pályázat

Határozatok (2020)

Nyilvántartás a 2020. január 22. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
1. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
2. A napirendi pontok elfogadása.
U
3. Delegálás DAREH önkormányzati társulásba.
U
4. Delegálás Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásba.
Nyilvántartás a 2020. február 12. napján megtartott soros nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
5. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
6. A napirendi pontok elfogadása
U
7. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről és az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
U
8. Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata.
U
9. Telekgerendás Község Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési terve.
U
10. Ránkli Ferenc polgármester 2020. évi szabadságolási tervének jóváhagyása.
U
11. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása.
U
12. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartás időpontjának meghatározása.
U
13. Telekgerendási Polgárőr Egyesület 2020. évi támogatásának meghatározása.
U
14. Telekgerendásiak Egészségéért Közalapítvány 2020. évi támogatásának meghatározása.
U
15. Magyar Vöröskereszt Telekgerendási Alapszervezetének 2020. évi támogatásának meghatározása.
U
16. Potocska zsolt képviselő érintettségi bejelentésének elfogadása.
U
17. Telekgerendási Labdarúgó Sport Club 2020. évi támogatásának meghatározása.
U
18. Örökifjak Nyugdíjas Klub 2020. évi támogatásának meghatározása.
U
19. Telekgerendási Horgász Egyesület 2020. évi támogatásának meghatározása.
U
20. Borouka Pávakör 2020. évi támogatásának meghatározása.
U
21. Pepóné Lóczi Ildikó képviselő érintettségi bejelentésének elfogadása.
U
22. Települési Értéktár Bizottság 2020. évi támogatásának meghatározása.
Nyilvántartás a 2020. március 18. napján megtartott polgármesteri hatáskörben hozott határozatokról:
U
1. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde rendkívüli szünet elrendelése.
Nyilvántartás a 2020. április 15. napján megtartott polgármesteri hatáskörben hozott határozatokról:
U
2. A Békéscsabai Rendőrkapitányság 2019. évről szóló tájékoztatójának elfogadása.
U
3. A békéscsabai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évről szóló tájékoztatójának elfogadása.
U
4. Szolgálati lakás felújítás projekt beszerzése eredmény hirdetése.
U
5. Művelődési ház, Egészségház, Sportöltöző projekt beszerzése eredmény hirdetése.
Nyilvántartás a 2020. április 21. napján megtartott polgármesteri hatáskörben hozott határozatokról:
U
6. Első lakáshoz jutók támogatása Danicska Renáta Katalin és Szabó Krisztián.
Nyilvántartás a 2020. április 23. napján megtartott polgármesteri hatáskörben hozott határozatokról:
U
7. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde gyermekfelügyelet elrendelése.
Nyilvántartás a 2020. május 22. napján megtartott polgármesteri hatáskörben hozott határozatokról:
U
8. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2020. május 25. napjától történő újranyitása.
Nyilvántartás a 2020. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
28. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
29. A napirendi pontok elfogadása
U
30. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről és az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
U
31. Az önkormányzat és intézménye pénzügyi maradványának felhasználás.
U
32. Belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása.
U
33. 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadása.
U
34. Békés Megyei Könyvtár 2019. évi tájékoztatójának elfogadása.
U
35. Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete II. félévi munkatervének elfogadása.
U
36. Telekgerendás Község polgármesterének 2/2020. (IV.15.) rendeletével történő egyetértés.
U
37. Telekgerendás Község polgármesterének határozatainak jóváhagyása.
U
38. Pályázati alap rendelkezési jogának átruházása.
U
39. Helyi sportfejlesztési koncepció elfogadása.
U
40. Humán Szolgáltató Központ kérelemének támogatása.
Nyilvántartás a 2020. szeptember 16. napján megtartott soros nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
41. A napirendi pontok elfogadása
U
42. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
43. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről és az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
U
44. Telekgerendás Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének I. féléves pénzforgalmi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása.
U
45. Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához.
U
46. A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2020/2021 nevelési évre vonatkozó munkatervének elfogadása.
U
47. A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2019/2020 nevelési évről szóló beszámolójának elfogadása.
U
48. Savió Szent Domonkos Katolikus Általános iskola és Óvoda 2019/2020 tanévben végzett munkájáról szóló beszámolójának elfogadása.
U
49. Telekgerendás Község egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadása.
U
50. Telekgerendási Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzatának működéséről és gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása.
U
51. Alföldvíz Zrt. Gördülő Fejlesztési Tervben foglaltakkal történő egyetértés.
U
52. Fogorvosi feladatellátás.
U
53. Fogorvosi feladatellátás.
U
54. Fogorvosi feladatellátás.
U
55. Művelődési Ház használata.
U
56. Helyi építési Szabályzat módosításával kapcsolatos véleményezési eljárás indítása.
U
57. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása.
Nyilvántartás a 2020. október 14. napján megtartott soros nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
58. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
59. A napirendi pontok elfogadása.
U
60. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről és az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
U
61. Településrendezési terv módosítása.
U
62. Településrendezési terv módosítása.
U
63. 2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.
U
64. Prémium Magyar államkötvény lejárat előtt történő visszaváltása.
Nyilvántartás a 2020. november 23. napján megtartott polgármesteri hatáskörben hozott határozatokról:
U
65. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről és az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről.
U
66. Civil szervezetek eredményeiről, munkájáról szóló tájékoztatók elfogadása.
U
67. Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. I. félévi munkatervének elfogadása
U
68. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása.
U
69. A helyi adóztatás tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadása.
U
70. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer támogatások megállapítása.
Nyilvántartás a 2020. december 10. napján megtartott polgármesteri hatáskörben hozott határozatokról:
U
71. Pénzügyi átcsoportosítás.
Nyilvántartás a 2020. december 21. napján megtartott polgármesteri hatáskörben hozott határozatokról:
U
72. Telekgerendás Község Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének módosítása.
U
73. Közbeszerzési ajánlattételre történő meghívás.
U
74. Bíráló bizottság tagjainak elfogadása.
U
75. Döntés közbeszerzési eljárás megindításáról.
U
76. Telekgerendás község Helyi Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálatának elfogadása.
Vissza
© 2024 - telekegerendas.hu
Az aktuális oldalt: 30 alkalommal töltötték le