Telekgerendás
Ifjúsági Centrum és Közösségi TérMűfüves pályaLélekharangEgészségházHelyi általános iskolaMillecentenáriumi emlékligetJátszótérSzökőkút VasútállomásRepülőtérOrvosi rendelőHétszínvirág Óvoda és BölcsődeHelyi piacMűvelődési HázSzlovák tájházÖnkormányzati hivatalEvangélikus templom
Akadálymentes weboldal
Kezdőlap
Választási információk]
Közérdekű adatok]
Önkormányzat]
Önkormányzati hivatal
Szlovák Önkormányzat
Közintézmények]
Civil szervezetek]
Dokumentumtár
E-ügyintézés
Információk]
Teleki Hírmondó
Képgaléria
Írjon nekünk
Keresés
Eladó ingatlanok községünkben
Telekgerendás Község Önkormányzata
5675. Telekgerendás, Dózsa György u. 13.
Tel.: 06-66-482-147
Fax: 06-66-482-122
E-mail: info@telekgerendas.hu

Aktuális pályázatok:
Összes pályázat

Határozatok (2021)

Nyilvántartás a 2021. január 28. napján megtartott polgármesteri hatáskörben hozott határozatokról:
U
1. Közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása.
U
2. Közbeszerzési ajánlattételre történő meghívás.
U
3. Közbeszerzés lebonyolításához szükséges bíráló bizottság tagjainak elfogadása.
U
4. Ajánlattételi felhívást és a hozzá kapcsolódó közbeszerzési dokumentációt jóváhagyása.
U
5. Maradványkorrekció.
Nyilvántartás a 2021. február 15. napján megtartott polgármesteri hatáskörben hozott határozatokról:
U
6. Polgármester felhatalmazása.
U
7. 2021. évi közbeszerzési terv.
U
8. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartás időpontjának elfogadása.
U
9. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde beiratkozás időpontjának meghatározása.
U
10. Kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatárok elfogadása.
U
11. Első lakáshoz jutók – Kovács Ilona és Lakatos Norbert - támogatása.
U
12. Telekgerendási Polgárőr Egyesület 2021. évi támogatásának meghatározása.
U
13. Telekgerendásiak Egészségéért Közalapítvány 2021. évi támogatásának meghatározása.
U
14. Magyar Vöröskereszt Telekgerendási Alapszervezetének 2021. évi támogatásának meghatározása.
U
15. Telekgerendási Labdarúgó Sport Club 2021. évi támogatásának meghatározása.
U
16. Örökifjak Nyugdíjas Klub 2021. évi támogatásának meghatározása.
U
17. Telekgerendási Horgász Egyesület 2021. évi támogatásának meghatározása.
U
18. Borouka Pávakör 2021. évi támogatásának meghatározása.
U
19. Települési Értéktár Bizottság 2021. évi támogatásának meghatározása.
U
20. Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Telekgerendási Helyi Szervezete 2021. évi támogatásának meghatározása.
U
21. Polgármeter 2021. évi szabadságolási tervének elfogadása.
Nyilvántartás a 2021. február 25. napján megtartott polgármesteri hatáskörben hozott határozatokról:
U
22. Telekgerendás Község belterületi csapadékvíz elvezetése pályázat eredményhirdetés.
U
23. Szennyvíztisztítási és szennyvízkezelési konzorciumi megállapodás megkötése.
U
24. Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirata módosításának és egységes szerkezetének elfogadása.
U
25. Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása.
Nyilvántartás a 2021. április 13. napján megtartott polgármesteri hatáskörben hozott határozatokról:
U
26. Hatályos településrendezési terv tudomásul vétele.
U
27. Humán Szolgáltató Központ szakmai beszámolójának elfogadása.
U
28. Pályázat kiírása az önkormányzati bérlakásra.
U
29. Telekgerendás Község Önkormányzatának 2021. évi közbeszerzési terve.
Nyilvántartás a 2021. május 18. napján megtartott polgármesteri hatáskörben hozott határozatokról:
U
30. Békéscsabai Rendőrkapitányság 2020. évi tájékoztatójának elfogadása.
U
31. Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tájékoztatójának elfogadása.
U
32. 2020. évről szóló gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató elfogadása.
U
33. Jámbor Péter Gábor és Jámbor-Nagy Rebeka első lakáshoz jutók támogatása.
U
34. Kudlák tamás és Kudlákné Sebők Barbara első lakáshoz jutók támogatása.
U
35. Önkormányzati lakás bérbeadása Chlebnyiczki Pálné.
U
36. Önkormányzati lakás bérbeadása Tóth Mihály.
Nyilvántartás a 2021. május 31. napján megtartott polgármesteri hatáskörben hozott határozatokról:
U
37. Telekgerendás Község Önkormányzata és a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde pénzmaradványának felhasználása.
U
38. 2020. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása.
U
39. Békés Megyei Könyvtár 2020. évi tájékoztatójának elfogadása.
U
40. Településszerkezeti terv módosítása.
U
41. Lőrincz Gyula – haszonbérleti szerződések felbontása.
U
42. Telekert Kft. 334/5 hrsz. (14632 m2) ingatlan bérbeadása.
U
43. Telekert Kft. 334/5 hrsz. (2925 m2) ingatlan bérbeadása.
U
44. SZABAD TORNA SE támogatása.
Nyilvántartás a 2021. június 14. napján megtartott polgármesteri hatáskörben hozott határozatokról:
U
45. Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. II. félévi munkatervének elfogadása.
U
46. Magyar Falu Program keretében felajánlott ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülése.
U
47. Telekgerendás külterület 048 hrsz. alatti út felújítása.
U
48. Telekgerendás, Vasút u. 14. szám alatti 740 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
Nyilvántartás a 2021. szeptember 29. napján megtartott soros nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
49. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
50. A napirendi pontok elfogadása.
U
51. Telekgerendás Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének I. féléves pénzforgalmi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása.
U
52. A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításának elfogadása.
U
53. A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadása.
U
54. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.
U
55. A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2021/2022 nevelési évre vonatkozó munkatervének elfogadása.
U
56. A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2020/2021 nevelési évről szóló beszámolójának elfogadása.
U
57. Együttműködési megállapodás elfogadása a Telekgerendási Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzatával.
U
58. Az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal Telekgerendási Kirendeltsége és a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde intézmények közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyása.
U
59. Csatlakozás a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához.
U
60. Alföldvíz Zrt. Gördülő Fejlesztési Tervben foglaltakkal történő egyetértés.
U
61. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása.
U
62. Kántor Kristóf és Kántor-Ilyés Alexandra első lakáshoz jutók támogatás megállapítása.
U
63. Hirják István Ábel és Hirják István Ábelné Varga-Orvos Gréta Olga első lakáshoz jutók támogatás megállapítása.
U
64. Polgármester jutalmának megállapítása.
Vissza
© 2024 - telekegerendas.hu
Az aktuális oldalt: 27 alkalommal töltötték le