Telekgerendás
Műfüves pályaHelyi általános iskolaHétszínvirág Óvoda és BölcsődeIfjúsági Centrum és Közösségi TérRepülőtérEgészségházEvangélikus templomSzlovák tájházHelyi piacÖnkormányzati hivatalOrvosi rendelőJátszótérVasútállomásSzökőkút Művelődési HázMillecentenáriumi emlékligetLélekharang
Akadálymentes weboldal
Kezdőlap
Választási információk]
Közérdekű adatok]
Önkormányzat]
Önkormányzati hivatal
Szlovák Önkormányzat
Közintézmények]
Civil szervezetek]
Dokumentumtár
E-ügyintézés
Információk]
Teleki Hírmondó
Képgaléria
Írjon nekünk
Keresés
Eladó ingatlanok községünkben
Telekgerendás Község Önkormányzata
5675. Telekgerendás, Dózsa György u. 13.
Tel.: 06-66-482-147
Fax: 06-66-482-122
E-mail: info@telekgerendas.hu

Aktuális pályázatok:
Összes pályázat

Határozatok (2018)

Nyilvántartás a 2018. február 14. napján megtartott soros nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
1. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
2. A napirendi pontok elfogadása
U
3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről és az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
U
4. Telekgerendás települési környezetvédelmi infrastruktúrájának fejlesztése tárgyában közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
U
5. Telekgerendás Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése és a szolgáltatások minőségi fejlesztése tárgyában közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
U
6. Telekgerendás Község Önkormányzat közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energiaforrás bevonásával tárgyában közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
U
7. Helyi érdekű települések fejlesztése – belterületi útfelújítás tárgyában közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
U
8. Telekgerendás Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési terve.
U
9. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása.
U
10. Háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásról szóló szerződés elfogadása
U
11. Ránkli Ferenc polgármester 2018. évi szabadságolási tervének jóváhagyása.
U
12. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása.
U
13. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartás időpontjának meghatározása.
U
14. Telekgerendási Polgárőr Egyesület 2018. évi támogatásának meghatározása.
U
15. Telekgerendásiak Egészségéért Közalapítvány 2018. évi támogatásának meghatározása.
U
16. Magyar Vöröskereszt Telekgerendási Alapszervezetének 2018. évi támogatásának meghatározása.
U
17. Telekgerendási Labdarúgó Sport Club 2018. évi támogatásának meghatározása.
U
18. Örökifjak Nyugdíjas Klub 2018. évi támogatásának meghatározása.
U
19. Telekgerendási Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzata 2018.évi támogatásának meghatározása.
U
20. Telekgerendási Horgász Egyesület 2018. évi támogatásának meghatározása.
U
21. Telekgerendási Evangélikus Egyházközség 2018. évi támogatásának meghatározása.
U
22. Pepóné Lóczi Ildikó képviselő érintettségi bejelentésének elfogadása.
U
23. Települési Értéktár Bizottság 2018. évi támogatásának meghatározása.
U
24. Telekgerendásiak Egészségéért Közalapítvány kuratóriumi elnökének megválasztása.
U
25. Telekgerendásiak Egészségéért Közalapítvány felügyelő bizottsága tisztségviselőinek megválasztása.
U
26. Telekgerendásiak Egészségéért Közalapítvány alapító okiratának egységes szerkezetben történő elfogadása.
U
27. Telekgerendás, Ady E. u. 10. szám alatt található iskolaépület közüzemi óráinak átíratása, használati szerződés módosítása.
U
28. Önkormányzati egyéb bevételek 2018. március 1. naptól történő megállapítása.
U
29. Telekgerendás, Dózsa u. 42 és 42/1 szám alatti önkormányzati lakások pályázati kiírása.
U
30. Fém-Arzenál Kft-nek műhelyudvar bérbeadása.
U
31. Lőrincz Gyula által bérelt földek bérleti szerződésének meghosszabbítása.
U
32. Telekgerendás, 502/2, és 560 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása.
Nyilvántartás a 2018. február 14. napján megtartott soros zárt ülésen hozott határozatokról:
U
33. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
34. A napirendi pontok elfogadása
U
35. Zárt ülésen hozott határozat.
U
36. Zárt ülésen hozott határozat.
Nyilvántartás a 2018. március 14. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
37. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
38. A napirendi pontok elfogadása
U
39. kerékpárút fenntartási, fejlesztési, üzemeltetési jogainak átadása.
U
40. Pénzügyi átcsoportosítás elfogadása.
U
41. „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívás elfogadása.
U
42. Szavazat Számláló Bizottságok tagjainak megválasztása.
U
43. Közbeszerzési eljárások lebonyolításának elfogadása.
Nyilvántartás a 2018. április 25. napján megtartott soros nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
44. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
45. A napirendi pontok elfogadása
U
46. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről és az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
U
47. A Békéscsabai Rendőrkapitányság 2017. évről szóló tájékoztatójának elfogadása.
U
48. A Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása.
U
49. A Telekgerendási Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzata működéséről, és gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása.
U
50. Telekgerendás Község Önkormányzat maradványának tartalékba helyezése.
U
51. Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Újkígyós Város és Csabaszadi Önkormányzata Képviselő-testülete között a család- és gyermekjóléti szolgálat fenntartásáról kötött Együttműködési Megállapodás módosítása.
U
52. Békés Megyei Vízellátó Rendszerre vonatkozóbérleti-üzemeltetési szerződés elfogadása.
U
53. 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadása.
U
54. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Csoportjának az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal Telekgerendási Kirendeltségének 2017. évi ellenőrzésről készített beszámolójának elfogadása.
U
55. Telekgerendás, Dózsa György utca 5/1. száma alatti ingatlan megvásárlása.
U
56. „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2018.” projekt során A Telekgerendás Áchim utca járda felújítás teljes hosszában, Hársfa utca járda felújítás teljes hosszában, Kossuth utca járda meghatározott szakaszának felújítása.
U
57. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde pénzügyi átcsoportosítás.
U
58. Baji Krisztián és Oláh Orsolya első lakáshoz jutók támogatása.
Nyilvántartás a 2018. április 25. napján megtartott soros nyílt zárt ülésen hozott határozatokról:
U
59. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
60. Zárt ülésen hozott határozat.
U
61. Zárt ülésen hozott határozat.
Nyilvántartás a 2018. június 13. napján megtartott soros nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
62. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
62. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
63. A napirendi pontok elfogadása
U
64. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről és az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
U
65. Savió Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda tagintézményének beszámolójának elfogadása.
U
66. Békés Megyei Könyvtár beszámolójának elfogadása.
U
67. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde beszámolójának elfogadása.
U
68. Telekgerendás Község egészségügyi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása.
U
69. Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. II. félévi munkatervének elfogadása.
U
70. Sipiczki György és Surin Kitti első lakáshoz jutók támogatása.
U
71. Galáth Tamás és Galáthné Csernus Fanni Katalin első lakáshoz jutók támogatása.
U
72. DAREH társulási megállapodás módosítása.
U
73. Pályázati önrész elfogadása.
Nyilvántartás a 2018. augusztus 27. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
77. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
78. A napirendi pontok elfogadása.
U
79. Szociális célú tüzelőanyaghoz önerő biztosítása.
Nyilvántartás a 2018. szeptember 12. napján megtartott soros nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
80. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
81. A napirendi pontok elfogadása
U
82. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről és az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
U
83. Az önkormányzat 2018. évi I. félévi költségvetésének pénzforgalmi teljesítésének elfogadása.
U
84. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2018/2019 nevelési évre vonatkozó munkatervének elfogadása.
U
85. Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához.
U
86. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása.
U
87. Csuvár Anett és Kusler Dávid első lakáshoz jutók támogatása.
U
88. Tibolné Gyömbér Gréta és Tibol Miklós első lakáshoz jutók támogatása.
Nyilvántartás a 2018. október 17. napján megtartott soros nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
92. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
93. A napirendi pontok elfogadása
U
94. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről és az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
U
95. Telekgerendás, Dózsa u .5/1. szám alatti önkormányzati bérlakás pályázati kiírása.
U
96. Telekgerendás, Vasút u. 48. szám alatti ingatlan megvásárlása.
U
97. Telekgerendás, 855 hrsz-ú ingatlan megvásárlása.
U
98. 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.
U
99. Lászik Szilárd és Lászikné Tomka Kitti első lakáshoz jutók támogatása.
Nyilvántartás a 2018. november 14. napján megtartott soros nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
100. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
101. A napirendi pontok elfogadása
U
102. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről és az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
U
103. Az önszerveződő közösségek munkájáról, eredményeiről szóló tájékoztatások elfogadása.
U
104. Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. I. félévi munkatervének elfogadása.
U
105. 2018. III. negyedévi költségvetésének pénzforgalmi teljesítésének elfogadása.
U
106. A helyi adóztatás 2018. évi tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadása.
U
107. Telekgerendás 855 hrsz-ú ingatlan megvásárlása.
Nyilvántartás a 2018. december 05. napján megtartott soros nyílt ülésen hozott határozatokról:
U
110. A jegyzőkönyv hitelesítőinek elfogadása.
U
111. A napirendi pontok elfogadása
U
112. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről és az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
U
113. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása.
U
114. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatások megállapítása.
U
115. Telekgerendás, 0132/61 hrsz-ú ingatlan művelés alóli kivonása.
U
116. Szennyvíztisztító telep megépítésével kapcsolatos döntés.
Vissza
© 2024 - telekegerendas.hu
Az aktuális oldalt: 31 alkalommal töltötték le